bootstrap responsive templates

Akce K

V únoru 1948 se v Československu chopila moci komunistická strana. Okamžitě zahájila kroky k likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Církev a řády přišly na řadu jako první. Útok proti nim, stejně jako i útok proti katolickým intelektuálům, byl rychlý a nemilosrdný. Důsledky těchto procesů jsou patrné v české společnosti, v české kultuře, ale i v českém myšlení stále. Tato online výstava pojednává o akci K, která byla jedním z klíčových okamžiků likvidace církevních řádů, ale i velké části kulturního dědictví.

TÉMATA VÝSTAVY

Výstavu jsme rozdělili do tří samostatných okruhů. Naleznete zde také zdigitalizované knihy z klášterů.

Mobirise

Časová osa

Následující přehled událostí od konce II. světové války po šedesátá léta není úplným výčtem všech akcí proti katolické inteligenci, duchovenstvu a řádům. Přesto poskytuje základní představu o rozsahu, trvání a systematičnosti perzekuce katolické církve ze strany komunistické moci.

Mobirise

Akce K

Akce K byla součástí snahy komunistické strany o likvidaci církevních řádů. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byly státní mocí zabrány mužské kláštery a řeholníci odvezeni do internace. Druhá fáze proběhla na konci dubna, obdobný zásah vůči ženským klášterům následoval v červenci téhož roku.

Mobirise

Zabavené knihovny

Důsledkem akce K byla i konfiskace klášterních knihoven. Zabavená část fondů, nebyla-li již před tím rozkradena, byla převedena do správy vybraných knihoven. Na Moravě se jednalo o Univerzitní knihovnu v Olomouci (dnes Vědecká knihovna) a Univerzitní knihovnu v Brně (dnes MZK).

Mobirise

Knihy z klášterů

Knihy z klášterů / v databázi Manuscriptorium

Klášterní knihovny představují unikátní knižní a kulturní celky budované po staletí. Obsahují množství vzácných rukopisů. Dnes jsou již mnohé zdigitalizované a lze si je prohlédnout online.

Rozšiřte si obzory

Na téma akce K existují i další výstavy. Za zmínku stojí třeba tyto:

Mobirise

od 13. dubna 2020, online výstava

Akce K: Zkáza klášterních knihoven

Virtuální výstava odkazuje na události, při kterých bylo zničeno či poškozeno velké množství knih z bohatých klášterních knihoven. Výsledky historického výzkumu Marcely Strouhalové a Luboše Kokeše představí široké veřejnosti příběh klášterních knihoven od jejich samého počátku, přes dlouhá staletí, kdy byly knihy opečovávány, až po napáchání nevratných škod při akcích K a Ř v padesátých letech. Výstavu připravila Národní knihovna.

Mobirise

9. srpna 2020, klášter Želiv

Nebe bylo plné hvězd

Ústav pro studium totalitních režimů naplánoval výstavu k 70. výročí akce K přímo do prostor kláštera Želiv. Z důvodu koronavirové krize bylo její spuštění posunuto na srpen 2020. Ve dvaceti panelech výstava odráží příběh klášterů, ve kterých byli řeholníci internováni, i jejich další osudy. Na webových stránkách ÚSTR naleznete i ukázku jednoho z panelů, jenž obsahuje unikátní fotografie, které v roce 1951 tajně pořídil P. František Inocenc Kubíček.

Mobirise

trvalá expozice - nyní uzavřeno, Králíky

Památník obětem internace 

Památník obětem internace v Králíkách provozuje trvalou expozici věnovanou připomínce internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 až 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Výstava byla do roku 2019 přístupná přímo v klášteře na Hoře Matky Boží, kde internace řeholníků probíhala. Posléze byla přestěhována do prostor na Velkém náměstí 367 v Králíkách. Otevření obnovené expozice se předpokládá v letech 2020–2021.

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci se svými projekty Knihovny.cz a Digitální knihovna.

Děkujeme našim partnerům za poskytnuté materiály.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno