Akce K

V únoru 1948 se v Československu chopila moci komunistická strana. Okamžitě zahájila kroky k likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Církev a řády přišly na řadu jako první. Útok proti nim, stejně jako i útok proti katolickým intelektuálům, byl rychlý a nemilosrdný. Důsledky těchto procesů jsou patrné v české společnosti, v české kultuře, ale i v českém myšlení stále. Tato online výstava pojednává o akci K, která byla jedním z klíčových okamžiků likvidace církevních řádů, ale i velké části kulturního dědictví.

TÉMATA VÝSTAVY

Výstavu jsme rozdělili do tří samostatných okruhů. Naleznete zde také zdigitalizované knihy z klášterů.

Časová osa

Následující přehled událostí od konce II. světové války po šedesátá léta není úplným výčtem všech akcí proti katolické inteligenci, duchovenstvu a řádům. Přesto poskytuje základní představu o rozsahu, trvání a systematičnosti perzekuce katolické církve ze strany komunistické moci.

Akce K

Akce K byla součástí snahy komunistické strany o likvidaci církevních řádů. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byly státní mocí zabrány mužské kláštery a řeholníci odvezeni do internace. Druhá fáze proběhla na konci dubna, obdobný zásah vůči ženským klášterům následoval v červenci téhož roku.

Zabavené knihovny

Důsledkem akce K byla i konfiskace klášterních knihoven. Zabavená část fondů, nebyla-li již před tím rozkradena, byla převedena do správy vybraných knihoven. Na Moravě se jednalo o Univerzitní knihovnu v Olomouci (dnes Vědecká knihovna) a Univerzitní knihovnu v Brně (dnes MZK).

Digitální sbírka

Digitální sbírka / v Digitální knihovně MZK

V únoru 1948 se v Československu chopila moci komunistická strana. Okamžitě zahájila kroky k likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Církev a řády přišly na řadu jako první. Útok proti nim, stejně jako i útok proti katolickým intelektuálům, byl rychlý a nemilosrdný.
Tato sbírka vznikla v rámci projektu Humanitní vědy dokořán jako doplňující zdroj k digitálnímu vzdělávacímu zdroji Duben 1950.

DOPORUČUJEME/ Osudy ženských řádů

Akce Ř

V srpnu 2020 si připomeneme 50. výročí akce Ř, která vedla k rozpuštění ženských řeholních řádů a vyklizení ženských klášterů. Narozdíl od akce K není tak podrobně odborně zpracovaná a mediálně se jí dostává menší pozornosti. V rámci naší online výstavy jsme akci Ř věnovali samostatnou část.

Exkluzivní rozhovor s

Kateřinou Tučkovou

Populární česká spisovatelka Kateřina Tučková s námi hovořila na téma internace řeholnic v rámci akce Ř. Aktuálně píše román Bílá voda, který je tematicky s touto historickou událostí úzce spjatý a pro jehož vznik neváhala toto téma pro ni typicky do hloubky nastudovat. Video je součástí naší stránky věnované akci Ř.

Rozšiřte si obzory

Na téma akce K existují i další výstavy. Za zmínku stojí třeba tyto:

od 13. dubna 2020, online výstava

Akce K: Zkáza klášterních knihoven

Virtuální výstava odkazuje na události, při kterých bylo zničeno či poškozeno velké množství knih z bohatých klášterních knihoven. Výsledky historického výzkumu Marcely Strouhalové a Luboše Kokeše představí široké veřejnosti příběh klášterních knihoven od jejich samého počátku, přes dlouhá staletí, kdy byly knihy opečovávány, až po napáchání nevratných škod při akcích K a Ř v padesátých letech. Výstavu připravila Národní knihovna.

9. srpna 2020, klášter Želiv

Nebe bylo plné hvězd

Ústav pro studium totalitních režimů naplánoval výstavu k 70. výročí akce K přímo do prostor kláštera Želiv. Z důvodu koronavirové krize bylo její spuštění posunuto na srpen 2020. Ve dvaceti panelech výstava odráží příběh klášterů, ve kterých byli řeholníci internováni, i jejich další osudy. Na webových stránkách ÚSTR naleznete i ukázku jednoho z panelů, jenž obsahuje unikátní fotografie, které v roce 1951 tajně pořídil P. František Inocenc Kubíček.

trvalá expozice - nyní uzavřeno, Králíky

Akce K: Zkáza klášterních knihoven

Památník obětem internace v Králíkách provozuje trvalou expozici věnovanou připomínce internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 až 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Výstava byla do roku 2019 přístupná přímo v klášteře na Hoře Matky Boží, kde internace řeholníků probíhala. Posléze byla přestěhována do prostor na Velkém náměstí 367 v Králíkách. Otevření obnovené expozice se předpokládá v letech 2020–2021.

trvalá expozice, Muzeum Bílá Voda

Muzeum izolace, internace a integrace v Bílé vodě

Muzeum Bílá Voda nabízí svým návštěvníkům vhled do historie Bílé vody na Jesenicku od dob nejstaršího osídlování až po 90. léta. Připomíná také události spjaté s internací řeholních sester v průběhu 50. let v rámci komunistické „akce Ř“. Muzeum těmto temným událostem věnuje zvláštní část své expozice, ve které se dovíte, v jakých podmínkách zde internované sestry žily, ale také jak svojí vírou a odhodláním odolaly útlaku tehdejší garnitury.


Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci se svými projekty Knihovny.cz a Digitální knihovna.

Děkujeme našim partnerům za poskytnuté materiály.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno