O výstavě

Katolická církev měla v českých zemích tradičně silné postavení a představovala nejlépe organizovanou nestátní moc i v poválečném Československu. Z pohledu komunistů šlo o odvěkého nepřítele, proti němuž zahájili odvetné tažení už bezprostředně po skončení druhé světové války. 

Likvidace řeholních řádů a kongregací byla součástí mocenského plánu na minimalizaci politického, kulturního i ekonomického vlivu katolíků v poúnorovém státě.

Akce K, která začala v noci ze 13. na 14. dubna 1950, patří k nejviditelnějším momentům realizace tohoto plánu. Zůstaly za ní nejenom lidské oběti, ale i opuštěné kláštery, které byly určeny pro civilní či vojenské použití, popřípadě k rozpadu, rozkradené či uloupené soubory nevyčíslitelné kulturní hodnoty a metaforicky řečeno, nezacelitelné rány v české kulturní i duchovní krajině.

Výstava byla původně plánována pro Galerii MZK, kde měla začít v den 70. výročí akce K. V důsledku uzavření knihoven kvůli pandemii koronaviru jsme se však rozhodli přenést její obsah do virtuálního prostředí. Toto řešení současně nabídlo nové možnosti prezentace, proto jsme výstavu přepracovali a doplnili o další soubory materiálů. Vznikla tak nejenom výstava, ale i virtuální knihovna. Ta má nyní podobu trvalého zdroje pro poznání této traumatické kapitoly českých dějin.

Námět výstavy: Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D. (MZK)


Akce K / autorský tým

Autoři textu

Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. Jiří Dufka
Moravská zemská knihovna v Brně

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Moravská zemská knihovna v Brně

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Mgr. Lubomír Novotný
Vědecká knihovna v Olomouci - Správa fondu a historické fondy

Akce K / autorský tým

Další tvůrci

PR a propagace projektu
Mgr. Martina Šmídtová

Odborné rešerše zdrojů
Bc. Kateřina Korečková
PhDr. Martin Krčál
Mgr. Martina Smetánková
Mgr. Elena Weyrová
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Technická realizace 
PhDr. Martin Krčál 

Testování webu a korektury
Mgr. Tereza Vintrová
Bc. Kateřina Korečková
Bc. Alena Paulusová

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci se svými projekty Knihovny.cz a Digitální knihovna.

Děkujeme našim partnerům za poskytnuté materiály.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno