Akce K - Prolog Číhošťský zázrak Proces Machalka a spol. Duben 1950 Ženské řeholní řády

Akce K

Proces Machalka a spol.

Jako první měly být likvidovány mužské řády a kongregace. Uvádí se, že v českých zemích bylo v roce 1950 asi 1500 řeholníků, kteří přináleželi do 26 řeholních řádů a kongregací a žili v 151 klášterech (na Slovensku pak asi 1000 řeholníků z 16 řeholních společenství v 96 klášterech). Skutečné počty je obtížné získat, protože jednotlivé řády počítaly či nepočítaly mezi řeholníky novice apod.

Do roku 1950 došlo k zatčení několika řeholníků (např. Jakub Zemek, Metoděj Habáň a další), ale jednalo se spíš o individuální případy. V březnu 1950 zatkla státní bezpečnost sedm společensky známých řeholníků – do výběru, který vytvořil předseda SÚC a ministr spravedlnosti Alexej Čepička, patřili: provinciál jezuitů František Šilhan, jezuité Adolf Kajpr, František Mikulášek, františkán Jan Evangelista Urban, dominikán Silvestr Braito, redemptoristé Ivan Mastiliak a Jan Blesík. K plánovanému monstrprocesu byli připojeni také dříve zatčení premonstráti želivský opat Vít Tajovský a novoříšský opat Augustin Machalka, k nim byl ještě přidán novoříšský provizor Stanislav Barták.

Vězněni byli v nelidských podmínkách, často v korekci, bez jídla, buzeni a nuceni cvičit až do padnutí. Absolvovali mnohahodinové výslechy, často ve stoje a se zavázanýma očima. Při výslechu bylo řeholníkům vyhrožováno. Cílem bylo zlomit je a donutit při soudním procesu přečíst předem připravené lživé výpovědi. Tento proces zvaný Machalka a spol. probíhal na přelomu března a dubna 1950. Obžalováni byli z toho, že jsou vatikánskými špióny a ukrývají zbraně. Navzdory tomu, že kromě S. Bartáka se všichni snažili hájit a nečetli předem připravené výpovědi, byli při vynesení rozsudku 5. dubna 1950 soudem uznáni vinnými z rozvracení lidově demokratického řízení, a tedy z velezrady s tresty ve výši od 9 let po doživotí. Komunistická státní moc lživými a vymyšlenými argumenty získala ospravedlnění k zásahu proti všem klášterům. 

Proces měl negativně naladit společnost proti řeholím, a to například informacemi o vykonávání protistátní činnosti, zahálčivém životě v klášterech s velkorysými prostory, zatímco mnohé rodiny se tísnily v malých bytech.

Rozsudek nad
Machalkou a spol.


Rozsudek nad skupinou řádových kněží vynesl předseda státního soudu v Praze dr. Novák. Stalo se tak ve středu 5. dubna 1950. O den později vyšel rozsudek v tisku.

Vlevo je na ukázku zveřejněný rozsudek v Lidové demokracii. Obsahuje nejen výši trestů jednotlivých odsouzených, ale také náklady trestního řízení a samotného trestu, které museli uhradit.

Tresty se pohybovaly od 2 do 25 let těžkého žaláře. Nejvyšší trest si odnesl ThDr. Mastiliak, jenž byl odsouzen na doživotí. Nižší tresty si odnesli Augustin Machalka a František Šilhan (oba 25 let), Bohumil Vít Tajovský (20 let), Silvestr Braito (15 let), Josef Urban (14 let), Adolf Kajpr (12 let), Jan Blesík (10 let), František Mikulášek (9 let) a Stanislav Barták 2 roky. Peněžité tresty se pohybovaly od 10 000 do 80 000 Kčs, což byly na svou dobu vysoké částky.

Součástí rozsudku bylo také odůvodnění trestů jednotlivých odsouzených.

Dobové ohlasy

Vybrané články z dobového tisku, které o procesu referují nebo jej komentují.

  • Řádoví kněží vypovídají o své činnosti proti republice. Svobodné slovo: list Československé strany socialistické. Pražské vydání. Praha: Československá strana socialistická, 4. 4. 1950, 6(80). s. 4. ISSN 0231-732X. Zobrazit
  • Agenti Vatikánu usvědčeni z nejtěžších zločinů proti republice a jejímu lidu. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana Československa, 5. 4. 1950, 30-31(81). s. 4. ISSN 0032-6569. Zobrazit
  • Spravedlivý rozsudek. Lidové noviny. 6. 4. 1950, 58(82). s. 2. ISSN 0862-5921. Zobrazit
  • V cizích službách. Tvorba: list pro kritiku a umění. Praha: Symposion, 12. 4. 1950, 19(15). s. 340. ISSN 0139-5513. Zobrazit

Vybrané články

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Co se skrývalo za zdmi klášterů

V květnu roku 1950 vydalo Ministerstvo informací a osvěty v mnohatisícovém nákladu propagandistickou brožuru Co se skrývalo za zdmi klášterů, která zevrubně popisuje údajnou protistátní činnost řeholníků. Podrobně zde rozebírá a cituje výpovědi obžalovaných v procesu „Machalka a spol.“ před soudem. Odhaluje veřejnosti fotografie klášterních skrýší, kde měli mniši uchovávat zbraně a munici, hotovost v dolarech a další cennosti. To vše na příkaz Vatikánu a s podporou Wall Street. Nechybí ani výčet nemovitostí vybraných řádů dokazující skutečnost, že obžalovaní byli více „velkostatkáři a kapitalistickými podnikateli než duchovními představenými řádových klášterů“. 

Rozšiřte si obzory

K samotnému procesu existuje jen málo dokumentů. Objevují se zejména v souhrnech událostí padesátých let a ve vzpomínkách hlavních aktérů procesu.

Další část

Duben 1950 - Akce K

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno