Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Augustiniáni Brno

Klášter augustiniánů na Starém Brně byl od roku 1323 sídlem cisterciaček, řád augustiniánů sem i s knihovnou (27 000 svazků) přesídlil v roce 1782 z konventu u kostela svatého Tomáše. Nejznámějším opatem byl otec genetiky Johann Gregor Mendel.

Graduál

kolem 1350 

Graduál patřil do základní sady bohoslužebných knih každého kláštera. Tento exemplář vznikl zřejmě až v písařské dílně u svatého Tomáše v Brně.

Výklad Pavlových epištol

1364–1380

Svazek ze skupiny rukopisů původem z litomyšlského kláštera se do Brna dostal za husitských válek. Vznikl ve slavné písařské dílně Jana ze Středy.

Konvolut děl sv. Augustina

1471

Soubor dvaceti děl svatého Augustina se dostal do majetku kláštera spolu s dalšími knihami jako dar Viléma z Kolína, významného straníka krále Matyáše Korvína.

Glosované Dekretálie Benedikta VIII. 

2. polovina 14. století

Dílo z oblasti kanonického práva je ukázkou vědecké práce ve středověku, kdy je hlavní text doplněn odborným komentářem. Rukopis je italského původu.

Bible


kolem 1310

Text bible obsahující na šedesát figurálních iluminovaných iniciál pochází stejně jako řada dalších starobrněnských rukopisů z italského prostředí.

Misál


1366–1386

Misál, kniha mešních textů, vznikl zřejmě už v prostředí kláštera svatého Tomáše v Brně. V kalendáři obsahuje i jména českých a augustiniánských světců.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno