Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Františkáni Moravská Třebová

Františkány do Moravské Třebové pozval Karel Eusebius z Lichtensteina roku 1678. Knihovna byla založena současně s konventem a jsou v ní hojně zastoupeny dary jednotlivých bratří. Knihovna byla po katalogizaci roku 1964 uložena opět v původních skříních v Moravské Třebové.

Konvolut středověkých duchovních textů

1427

Svazek obsahující biblické exegeze a mystické dílo Horologium sapientiae býval součástí knihovny kartuziánského kláštera v Dolanech. K třebovským františkánům se dostal darem roku 1711.

Konvolut středověkých duchovních textů

polovina 15. století

Jeden z rukopisů věnovaných do Moravské Třebové olomouckými kartuziány. Vedle postil Mikuláše z Lyry obsahuje mj. také homilii Jana Zlatoústého a úvod ke Zlaté legendě Jakuba de Voragine.

Postily Mikuláše z Lyry

polovina 15. století

Další z rukopisných konvolutů dolanské provenience, který moravskotřebovským františkánům věnovali kartuziáni z Olomouce. Původně pocházel ze zaniklého kláštera v Dolanech.

Konvolut postil Mikuláše z Lyry 

polovina 15. století

Soubor rukopisných kázání františkána Mikuláše z Lyry patří do skupiny dolanských rukopisů dochovaných v Moravské Třebové. Tento svazek se zaměřuje na výklad prvních knih Mojžíšových.

Komentáře ke knize Job

14.–15. století

Slavný komentář papeže Řehoře Velikého k biblické knize Job. Opis patří k souboru středověkých dolanských rukopisů, které se do Moravské Třebové dostaly darem na začátku 18. století.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno