create a site

Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Benediktini Rajhrad

Klášter rajhradských benediktinů je nejstarším řádovým domem na Moravě, byl založen v polovině 11. století. Jeho knihovní fond čítá 65 000 svazků. Nejstarší dochovaný rukopis představuje Adonovo martyrologium z přelomu 9. a 10. století, nejstarší rukopisný zlomek však pochází už z přelomu 8. a 9. století.

Mobirise

Antifonář královny Rejčky

1317 

Součást souboru bohoslužebných textů, darovaný cisterciačkám královnou Eliškou Rejčkou. Podobně jako žaltář se dostal po zrušení kláštera do Rajhradu.

Mobirise

Breviář probošta Vítka

1342

Rukopis vytvořený v rajhradské písařské dílně a iluminovaný mnichem Petrem, úvodní iluminace bývají připisovány Mistru Theodorikovi.

Mobirise

Benediktinský breviář

polovina 12. století

Nejstarší benediktinský breviář na českém území s neumovým písmem a vzácnými texty legend o svaté Ludmile a svatém Václavovi.

Mobirise

Životy otců

1. polovina 12. století

Rukopis rajhradského nebo břevnovského původu s životopisy řeckých a egyptských svatých otců.


Mobirise

Žaltář královny Rejčky

asi 1323

Žaltář darovaný starobrněnským cisterciačkám jejich zakladatelkou představuje jeden ze základních bohoslužebných textů každého kláštera.

Mobirise

Adonovo martyrologium

konec 9. století

Nejstarší rajhradský rukopis s životy mučedníků, doplněný později vpisky v církevní slovanštině.


Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno