Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Benediktini Rajhrad

Klášter rajhradských benediktinů je nejstarším řádovým domem na Moravě, byl založen v polovině 11. století. Jeho knihovní fond čítá 65 000 svazků. Nejstarší dochovaný rukopis představuje Adonovo martyrologium z přelomu 9. a 10. století, nejstarší rukopisný zlomek však pochází už z přelomu 8. a 9. století.

Antifonář královny Rejčky

1317 

Součást souboru bohoslužebných textů, darovaný cisterciačkám královnou Eliškou Rejčkou. Podobně jako žaltář se dostal po zrušení kláštera do Rajhradu.

Breviář probošta Vítka

1342

Rukopis vytvořený v rajhradské písařské dílně a iluminovaný mnichem Petrem, úvodní iluminace bývají připisovány Mistru Theodorikovi.

Benediktinský breviář

polovina 12. století

Nejstarší benediktinský breviář na českém území s neumovým písmem a vzácnými texty legend o svaté Ludmile a svatém Václavovi.

Životy otců

1. polovina 12. století

Rukopis rajhradského nebo břevnovského původu s životopisy řeckých a egyptských svatých otců.


Žaltář královny Rejčky

asi 1323

Žaltář darovaný starobrněnským cisterciačkám jejich zakladatelkou představuje jeden ze základních bohoslužebných textů každého kláštera.

Adonovo martyrologium

konec 9. století

Nejstarší rajhradský rukopis s životy mučedníků, doplněný později vpisky v církevní slovanštině.


Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno