Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Minorité Brno

Nejstarší fungující klášter v Brně, který byl pravděpodobně založen mezi lety 1230 a 1232. Z období baroka pochází nejen známá Loreta a Svaté schody, ale také interiéry historické knihovny. V době budování Františkova muzea v Brně věnoval konvent muzejní knihovně (předchůdkyni MZK) šest vzácných prvotisků. Samotná minoritská knihovna má okolo 10 000 svazků.

Kázání Jana Milíče z Kroměříže

1386 

Rukopis je druhým nejstarším zachycením postních kázání Jana Milíče z Kroměříže, významného pražského kazatele. Z jeho odkazu čerpalo reformní hnutí přelomu 14. a 15. století, jeho myšlenky byly později rozvinuty Janem Husem a jeho následovníky.

Nový zákon „tetovský“

polovina 15. století

Bible s textem 2. redakce staročeského překladu byla ve vlastnictví rodu Tetaurů z Tetova a do minoritského kláštera se dostala zřejmě až v 18. století. Rukopis obsahuje na začátcích jednotlivých biblických knih ozdobné iniciály.

Tovačovská kniha

2. polovina 16. století

Opis známé právní knihy, která přinášela svod moravských zemských právních zvyklostí. Její autor Ctibor Tovačovský z Cimburka patřil k významným osobnostem moravské politiky 2. poloviny 15. století.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno