online site builder

Z klášterních pokladů

Podívejte se na nejzajímavější knihy nalezené ve fondech jednotlivých klášterních knihoven.

Z klášterních klenotů

Minorité Brno

Nejstarší fungující klášter v Brně, který byl pravděpodobně založen mezi lety 1230 a 1232. Z období baroka pochází nejen známá Loreta a Svaté schody, ale také interiéry historické knihovny. V době budování Františkova muzea v Brně věnoval konvent muzejní knihovně (předchůdkyni MZK) šest vzácných prvotisků. Samotná minoritská knihovna má okolo 10 000 svazků.

Mobirise

Kázání Jana Milíče z Kroměříže

1386 

Rukopis je druhým nejstarším zachycením postních kázání Jana Milíče z Kroměříže, významného pražského kazatele. Z jeho odkazu čerpalo reformní hnutí přelomu 14. a 15. století, jeho myšlenky byly později rozvinuty Janem Husem a jeho následovníky.

Mobirise

Nový zákon „tetovský“

polovina 15. století

Bible s textem 2. redakce staročeského překladu byla ve vlastnictví rodu Tetaurů z Tetova a do minoritského kláštera se dostala zřejmě až v 18. století. Rukopis obsahuje na začátcích jednotlivých biblických knih ozdobné iniciály.

Mobirise

Tovačovská kniha

2. polovina 16. století

Opis známé právní knihy, která přinášela svod moravských zemských právních zvyklostí. Její autor Ctibor Tovačovský z Cimburka patřil k významným osobnostem moravské politiky 2. poloviny 15. století.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno